رژیم غذایی

رژیم روزاسه: برای داشتن پوست آرام و شاد چه چیزی بخوریم (و از خوردن آن اجتناب کنیم)

اگرچه هیچ رژیم غذایی توصیه شده برای روزاسه وجود ندارد ، برخی از غذاها می توانند شعله ور شدن را تسکین دهند. پیش از این ، یاد بگیرید که برای داشتن پوست آرام چه غذاهایی بخورید و از چه غذاهایی باید خودداری کنید.

نکات واقعی

توصیه می شود