مدل مو

25 مدل موی شیک برای فرم های کشیده صورت

هنگامی که صورت مستطیلی دارید ، می خواهید سبکی را پیدا کنید که عرض را ارائه دهد. برای کاهش و مدل موهای خارق العاده در اینجا الهام بگیرید ، از جمله موهای سر و شانه ها.

دقیقاً رنگ موهای Ombré چیست؟

روند موی امبره برای ماندن در اینجا است. پیشاپیش ، همه چیز را در مورد اینکه موهای اببری چیست ، تفاوت آنها با مدل مو و همچنین اینکه مدل موهای دو رنگ مناسب شماست ، بیاموزید.

نکات واقعی

توصیه می شود