کوتاهی مو

8 مرحله احساسی گرفتن ضربه

اگر تا به حال فکر کرده اید ، 'آیا باید موی چتری پیدا کنم؟' ابتدا این مطلب را بخوانید. یک نویسنده هشت مرحله احساسی گرفتن موهای زائد را مستند می کند ، از

25 برش بلانت که هرگز از مد نمی افتند

کوتاهی مو چیست ، و بهترین روش برای مدل دادن به آن چیست؟ ما موهای خود را جمع آوری کرده ایم و نکاتی از آرایشگران متخصص را برای کوتاهی موهای بعدی شما ارائه داده ایم.

10 بهترین Bang Bang در هالیوود

در مورد چند انفجار قوی فکر می کنید؟ هنگامی که سرانجام تصمیم گرفتید غوطه ور شوید ، نگاهی به یک قیچی نیندازید تا زمانی که انفجار بانگ خود را پیدا کنید

نکات واقعی

توصیه می شود