خواننده

جیک پل ارزش هر کسی را ندارد

تصمیم یوتیوبر برای اعتراض به خشونت پلیس به عنوان فرصتی برای جمع آوری نظرات ، روشن می کند که زمان توقف تماشا فرا رسیده است.

آیا شاون مندز می داند کیست؟

شاون مندس به عنوان یک بازیکن برتر جدول نمی تواند از دست بدهد. اکنون ، او سعی می کند بیش از یک ستاره پاپ دوست داشتنی تبدیل شود.

نکات واقعی

توصیه می شود