جهان

با ویروسی ترین نوجوان ژاپن آشنا شوید

با ریکا اوزکی ، وینر 19 ساله ژاپنی آشنا شوید که در حال حاضر از دختران جوان در سراسر ژاپن برای ساختن ویدیوهای جذاب الهام می گیرد. گزارش رایان برودریک از BuzzFeed News از توکیو.

نکات واقعی

توصیه می شود